CENTRUM ODWYKOWE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

 
Wiarygodna Firma Wiarygodna Firma

Nasza oferta terapeutyczna skierowana jest do wszystkich osób dorosłych, które zgłaszają problemy z uzależnieniem i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.

Leczenie ambulatoryjne odbywa się w Poradni Odwykowej i realizowane jest w formie spotkań indywidualnych i grupowych z terapeutą w godzinach dogodnych dla pacjenta we wszystkie dni robocze od godziny 8.00 do 20.00.

CELE TERAPII

Generalnie obowiązuje dwa podstawowe cele terapii uzależnienia, mianowicie:

 • pomoc w nabywaniu umiejętności niezbędnych do utrzymania stałej abstynencji,
 • pomoc w nabyciu umiejętności do funkcjonowania w zdrowy, satysfakcjonujący sposób.

  DO OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW NIEZBĘDNE JEST:

 • zdobycie wiedzy o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach,
 • skonfrontowanie własnych doświadczeń z objawami uzależnienia,
 • uświadomienie sobie związku picia z problemami życiowymi dającymi o sobie znać w różnych obszarach funkcjonowania,
 • umiejętność rozpoznawania mechanizmów psychologicznych uzależnienia,
 • uświadomienie sobie bezsilności wobec alkoholu i innych substancji zmieniających nastrój,
 • uświadomienie sobie potrzeby wsparcia ze strony grup samopomocowych i profesjonalistów,
 • uświadomienie sobie przeszkód na drodze trzeźwienia i przesłanek rokujących wyzdrowienie,
 • uczenie się konstruktywnych zachowań niezbędnych do trzeźwego życia.
 • AKTUALNA OFERTA WARSZTATÓW I TRENINGÓW PSYCHOLOGICZNYCH

 • oferta zajęć ponadpodstawowych

 • Poradnia Odwykowa
  ul. Zgierska 18A
  tel. (022) 813 27 65

  czynna od godziny 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku