CENTRUM ODWYKOWE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Obsługa osób Głuchych i słabosłyszących

 

Głusi  i słabosłyszący pacjenci SPZOZ Centrum Odwykowe mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas kontaktu z Punktem Obsługi Pacjenta. Usługa jest dostępna przy wykorzystaniu tłumacza online

Usługę obsługuje Przychodnia nr 3 " PETRA" Al. Jerozolimskie 47 lok.3

 

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Osoba uprawniona (Głucha lub słabosłysząca), która zamierza skorzystać z usług tłumacza ma do wybory dwie możliwości:
  • załatwienia sprawy bezpośrednio z swojego domu (lokalu mieszkalnego) za pomocą komputera z przeglądarką internetową i kamerką,
  • załatwienia sprawy w Przychodnia nr 3 " PETRA" Al. Jerozolimskie 47 lok.3 przy wykorzystaniu połączenia z tłumaczem on-line z poziomu przegladarki internetowej.

 

Aby połączyć się bezpośrednio z tłumaczem języka migowego 
proszę kliknąć na poni
ższy przycisk:

Translator online

 

 

Powyższa usługa polega na tłumaczeniu na żywo rozmowy z osobą głuchą za pośrednictwem tłumacza dostępnego przez stronę WWW. Połączenie następuje po wywołaniu rozmowy z jednym z dostępnych tłumaczy, którzy biegle posługują się PJM (Polski Język Migowy), oraz SJM (System Językowo-Migany).

Usługe dostarcza migam.org

migam.org

  

"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł"