Program - Poradnia Jagiellońska 34

Trzy ścieżki leczenia osób uzależnionych w naszej Poradni:

 

1. Program nastawiony na abstynencję

Dedykowany osobom, które chcą zaprzestać używania substancji i nauczyć się radzić sobie z problemami w sposób konstruktywny.

Etap podstawowy  terapii (około rok) obejmuje udział w terapii grupowej (2 razy w tygodniu) i spotkania z terapeutą prowadzącym (częstotliwość ustalana indywidualnie).

Etap pogłębiony obejmuje uczestnictwo w terapii grupowej (1 raz w tygodniu) lub terapii indywidualnej (1 raz w tygodniu)

2. Program ograniczania picia (POP)

Dedykowany osobom:

 • pijącym w sposób szkodliwy
 • uzależnionym od alkoholu, szczególnie:

nieakceptujących trwałej abstynencji jako aktualnego celu w początkowej fazie uzależnienia bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu

Główne cele programu:

 • Rozpoznanie aktualnego wzorca picia
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej standardów picia bezpiecznego
 • Zaplanowanie zmiany
 • Zapobieganie powrotom do destrukcyjnego wzoru picia
 • Utrwalanie i monitoring wprowadzonych zmian

3. Program redukcji szkód

Dedykowany osobom uzależnionym od alkoholu, szczególnie:

 • z większymi stratami wynikającymi z picia
 • w głębszej fazie uzależnienia
 • osobom starszym

Główne cele programu:

 • poszerzanie świadomości strat wynikających z picia
 • nabywanie podstawowych umiejętności, niezbędnych do prowadzenia zdrowszego trybu życia
 • nabywanie umiejętności konstruktywnego planowania dnia
 • utrwalanie i monitoring wprowadzonych zmian

Ponad to pacjenci mają możliwość korzystania z :

 • treningu asertywnych zachowań abstynenckich (TAZA)                                           
 • grupy terapeutycznej "seksualność"
 • warsztatów tematycznych
 • konsultacjach z lekarzem psychiatrą 

O formie i ścieżce leczenia decyduje terapeuta prowadzący/ zespół terapeutyczny w porozumieniu z pacjentem

Program leczenia bliskich osób uzależnionych (współuzależnienie):

Programy leczenia obejmują uczestnictwo w:

 • grupie terapeutycznej
 • sesjach indywidualnych z terapeutą prowadzącym
 • warsztatach tematycznych
 • konsultacjach z lekarzem psychiatrą

O formie i ścieżce leczenia decyduje terapeuta prowadzący/ zespół terapeutyczny w porozumieniu z pacjentem

Program leczenia osób które dorastały w rodzinie z problemem uzależnienia (syndrom dda) obejmuje:

I. Sesje psychoterapii indywidualnej

(czas trwania ustalany jest indywidualnie)

II. Grupa DDA (do 2 lat)

Ponad to pacjenci mają możliwość korzystania z :

 • warsztatów tematycznych
 • konsultacjach z lekarzem psychiatrą 

O formie i ścieżce leczenia decyduje terapeuta prowadzący/ zespół terapeutyczny w porozumieniu z pacjentem

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony