Program dla osób uzależnionych


Cele ogólne:

 • rozpoczęcie procesu zdrowienia poprzez zatrzymanie picia/zażywania substancji psychoaktywnej
 • zrozumienie istoty choroby, jaką jest uzależnienie
 • zastąpienie destrukcyjnych schematów funkcjonowania nowymi, służącymi radzeniu sobie z wyzwaniami życia, pozwalającymi na systematyczną poprawę jego jakości
 • przygotowanie do korzystania z pomocy profesjonalnej i grup samopomocowych w wypadku nawrotów choroby

Program podzielony jest na dwa etapy.

1.Etap wstępnej identyfikacji (program podstawowy)

Cele:

 • Utrzymywanie abstynencji
 • Wstępna identyfikacja i akceptacja swojego uzależnienia
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej problemu uzależnienia
 • Pogłębienie motywacji do trzeźwienia
 • Przygotowanie do pracy w intensywnym programie terapii
 • Diagnoza problemów alkoholowych oraz problemów psychologicznych wynikających z picia

W trakcie realizacji etapu wstępnego Pacjenci mogą otrzymać od terapeuty prowadzącego pojedyncze zadania, wspomagające ich proces motywacji do zmiany, identyfikacji i akceptacji. Grupy terapeutyczne spotykają się 2 x w tygodniu, po 2 godziny.

Średni czas realizacji programu wstępnego to 6 miesięcy.

Organizacja leczenia – etap wstępny

Etap wstępny (Wariant I Poranny)

Grupa terapeutyczna - wtorki i czwartki 9.00 - 11.00
Spotkanie indywidualne - 1 x w tygodniu według ustaleń z terapeutą prowadzącym

Etap wstępny (Wariant II Wieczorny)

Grupa terapeutyczna - poniedziałek i środa , wtorek i czwartek , środa i piątek 18.00 - 20.00
Spotkanie indywidualne - 1 x w tygodniu według ustaleń z terapeutą prowadzącym

2. Etap zaawansowanej terapii uzależnienia (program pogłębiony)

Cele:

 • Nauka identyfikacji własnych emocji, konstruktywnego ich przyżywania i wyrażania
 • Poprawa kontaktu ze sobą
 • Poprawa umiejętności interpersonalnych
 • Budowa poczucia własnej wartości
 • Realizacja osobistych programów terapii
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z nawrotami

Grupy zaawansowane spotykają się 2 x w tygodniu po 2 godziny. Podobnie jak na etapie wstępnym, oferta Poradni obejmuje grupy poranne i popołudniowe, uwzględniając możliwości życiowe osób uczestniczących. Kontakt indywidualny pozostaje w częstotliwości 1 x w tygodniu. Dodatkowo Pacjenci, na tym etapie, uczestniczą w różnych warsztatach weekendowych, zwiększających ich umiejętności niezbędne w zdrowieniu np. trening zapobiegania nawrotom, trening asertywnych zachowań abstynenckich, warsztat pracy nad poczuciem własnej wartości, radzenia sobie ze złością itp.

Średni czas realizacji programu zaawansowanego to 2 lata.

Program dla osób współuzależnionych

Cele ogólne:

 • rozpoznanie wpływu problemu uzależnienia na funkcjonowanie rodziny i wynikającej z tego destrukcji
 • uczenie się nowych umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych, niezbędnych do poprawy jakości życia
 • rozpoznawanie własnych głębszych problemów psychologicznych, wynikających z wieloletniego życia z osobą uzależnioną

Program terapeutyczny dzieli się również na dwa etapy:

1. Etap wstępny terapii współuzależnienia (program podstawowy)

Cele:

 • diagnoza nozolgiczna pacjenta
 • rozpoznanie swojego współuzależnienia jako przystosowania do patologicznego zachowania partnera
 • uświadomienie sobie destrukcji wynikającej z trwania w związku z osobą uzależnioną
 • podjęcie zmian w fukcjonowaniu w relacji z osobą uzależnioną

Etap wstępny

grupa psychoterapeutyczna poniedziałki i piątki  18.00 - 20.00
spotkanie indywidualne 1 x w tygodniu według ustaleń z terapeutą prowadzącym

Praca na grupie wstępnej identyfikacji ze współuzależnieniem koncentruje się na zrozumieniu przez Pacjentów swojego patologicznego schematu relacji z alkoholikiem, rozpoznaniu strat w życiu rodzinnym wynikających z picia partnera oraz własnych dysfunkcjonalnych postaw. Poprzez korzystanie z nowych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, osoby współuzależnione zyskują podstawy stabilizacji, umożliwiającej im dalszą pracę terapeutyczną. Pacjenci uczą się pracy w konwencji grupy terapeutycznej, korzystania ze wsparcia i udzielania go sobie.

Średni czas realizacji programu wstępnego to 10-12  miesięcy.

2. Etap zaawansowany terapii współuzależnienia(program pogłębiony, ponadpodstawowy)

Cele:

 • kontynuacja pracy nad rozpoznawaniem wpływu problemu alkoholowego na sytuacją rodzinną i osobistą
 • uzyskanie lepszego kontaktu ze sobą poprzez odreagowanie trudnych, dotąd tłumionych emocji
 • budowanie poczucia własnej wartości oraz uczenie się stawiania swoich granic
 • uczenie się nowych wzorców zachowań

Grupy zaawansowane spotykają się 2 x w tygodniu, na sesjach 2-godzinnych. Kontakt indywidualny pozostaje w częstotliwości 1 x w tygodniu, by na dalszym etapie programu zmniejszyć swoją częstotliwość do spotkań co drugi tydzień. Dodatkowo Pacjenci na tym etapie uczestniczą w różnych warsztatach weekendowych zwiększających ich umiejętności niezbędne w zdrowieniu np. warsztat pracy nad poczuciem własnej wartości, radzenia sobie ze złością itp.

Średni czas realizacji programu zaawansowanego to 1,5 roku.

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony