CENTRUM ODWYKOWE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

 
Wiarygodna Firma Wiarygodna Firma

 

Warszawskie CENTRUM ODWYKOWESPZOZ na Pradze Południe od 1991 roku pomaga osobom uzależnionym i ich bliskim w walce z uzależnieniem.
Jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przyjmujemy bezpłatnie wszystkie osoby (również nieubezpieczone), które posiadają numer PESEL.
Prowadzimy terapię indywidualną i grupową uzależnień (alkohol, narkotyki, leki i hazard).
Osobom współuzależnionym proponujemy pomoc psychologiczną oraz terapię grupową i indywidualną w sytuacjach występowania w otoczeniu problemu uzależnienia lub przemocy.
Wszyscy nasi pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarza psychiatry, istnieje też możliwość uzyskania porady pracownika socjalnego.

Pacjentów przyjmujemy w pięciu miejscach:

  • osoby uzależnione zapraszamy na ul. Zgierską I8A, gdzie mieści się Poradnia Odwykowa oraz Dzienny Oddział Odwykowy,

  • oraz do Poradni Uzależnień PETRA przy Alejach Jerozolimskich 47/3.

  • osoby uzależnione, współuzależnione, DDA zapraszamy do Poradni Jagiellońska, przy ul. Jagiellońskiej 34 wejście nr 3, p. V

  • zapraszamy również do Dziennego Oddziału przy ul. Władysława Łokietka 11, zapewniamy program terapii osobom uzależnionym, oraz specyficzny program turnusów dla DDA.

  • osobom współuzależnionym proponujemy spotkania w Poradni Rodzinnej, która mieści się przy ul. Zakopiańskiej 33.

Współpracujemy z najlepszymi placówkami leczenia odwykowego w kraju a także przeprowadzamy szkolenia dla placówek i pracowników rozwijających się w tym zakresie.

CENTRUM ODWYKOWE SP ZOZ realizuje ponadpodstawowy program terapii pn.:

„Opieka terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób z uzależnieniem mieszanym, uzależnionych krzyżowo, osób uzależnionych od hazardu i osób z innymi uzależnieniami niestanowiącymi uzależnienia od substancji psychoaktywnych ( uzależnieniami behawioralnymi), osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc.” 

Program  jest finansowany z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy

 

"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł"