Program - Oddział dzienny- Łokietka 11

PROGRAM ODDZIAŁU DZIENNEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

Terapia trwa 8 tygodni. Po tym czasie w przypadku zrealizowania programu Placówki istnieje możliwość zgłoszenia się na 14 dniowy turnus terapeutyczny.
Podczas całego pobytu Pacjent bierze udział w terapii grupowej, dodatkowo jest pod opieką terapeuty indywidualnego i lekarza psychiatry. Na czas pobytu w miarę potrzeb wystawiane jest zwolnienie lekarskie.

Główne cele terapii na Oddziale:
- pomoc w utrzymaniu abstynencji
- zdobycie wiedzy odnośnie uzależnienia
- nabycie konstruktywnych umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym
- praca nad prowadzaniem konstruktywnych zmian w swoim życiu
- nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami i wyrażania ich w bezpieczny sposób
- odkrywanie swoich zasobów i wykorzystanie ich do zmiany
- przygotowanie i motywowanie do etapu pogłębionego terapii
Dodatkowo podczas sesji indywidualnych każdorazowo ustala się osobiste cele każdej z osób zgłaszającej się na Oddział.

Pobyt na Oddziale Dziennym składa się z dwóch etapów:


1. GRUPA WSTĘPNA (2 TYGODNIE):


Podczas tego etapu Pacjent adaptuje się do pobytu na terapii, zdobywa niezbędną wiedzę odnośnie uzależnienia i sposobów radzenia sobie z nim. Jest to także czas na określenie celów i potrzeb związanych z procesem terapeutycznym. Dodatkowo
realizuje dostosowane do jego potrzeb prace terapeutyczne, zarówno podczas terapii grupowej, jak też spotkań indywidualnych z terapeutą prowadzącym.


2. GRUPA ZADANIOWA (6 TYGODNI):


Etap ten służy wzmacnianiu i pogłębianiu efektów grupy wstępnej. Oprócz tego podczas trwania grupy zdaniowej realizuje się prace związane z rozumieniem swojegouzależnienia i jego wpływu na ważne obszary życiowe- rodzinę, pracę, własne zdrowie
czy też poczucie wartości. Etap ten służy również zwiększeniu umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, poprawie komunikacji ze sobą jak również ze swoim otoczeniem.

TURNUSY TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB
WYCHOWYWUJĄCYCH SIĘ W DOMU Z PROBLEMEM
ALKOHOLOWYM (TZW. SYNDROM DDA) I OSÓB
BĘDĄCYCH W BLISKIEJ RELACJI Z OSOBĄ
UZALEŻNIONĄ (WSPÓŁUZALEŻNIENIE)


Na Oddziale Dziennym realizowane są 5 dniowe turnusy terapeutyczne oparte o pracę grupową, edukację i trening umiejętności.


Tematy wybranych turnusów:


- „Relacje”
- „Kobiecość i męskość”
- „Poczucie własnej wartości”
- „Radzenie sobie ze stresem”
- „Emocje”
- „Rozwijanie własnej spontaniczności”


Turnusy są oparte o autorski program podczas którego pracuje się nad konkretnymi obszarami rozwoju i trudnościami wnoszonymi przez uczestników. Na czas turnusu w miarę potrzeb można uzyskać zwolnienie lekarskie.

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony