Poradnia Zgierska 18 A

Nasza oferta terapeutyczna skierowana jest do wszystkich osób dorosłych, które zgłaszają problemy z uzależnieniem i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.
Leczenie ambulatoryjne odbywa się w Poradni Odwykowej i realizowane jest w formie spotkań indywidualnych i grupowych z terapeutą w godzinach dogodnych dla pacjenta we wszystkie dni robocze od godziny 8.00 do 20.00.

Cele terapii

Generalnie obowiązuje dwa podstawowe cele terapii uzależnienia, mianowicie:

pomoc w nabywaniu umiejętności niezbędnych do utrzymania stałej abstynencji,
pomoc w nabyciu umiejętności do funkcjonowania w zdrowy, satysfakcjonujący sposób.

Do osiągnięcia tych celów niezbędne jest: 

  • zdobycie wiedzy o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach,
  • skonfrontowanie własnych doświadczeń z objawami uzależnienia,
  • uświadomienie sobie związku picia z problemami życiowymi dającymi o sobie znać w różnych obszarach funkcjonowania,
  • umiejętność rozpoznawania mechanizmów psychologicznych uzależnienia,
  • uświadomienie sobie bezsilności wobec alkoholu i innych substancji zmieniających nastrój,
  • uświadomienie sobie potrzeby wsparcia ze strony grup samopomocowych i profesjonalistów,
  • uświadomienie sobie przeszkód na drodze trzeźwienia i przesłanek rokujących wyzdrowienie,
  • uczenie się konstruktywnych zachowań niezbędnych do trzeźwego życia.

Program ponadpodstawowy kierowany do osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,który jest finansowany ze środków m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, iż działania oparte o pracę grupową (maratony, terapia grupowa) w ramach programu ponadpodstawowego zostają zawieszone do odwołania w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Wszelkie konsultacje oraz wsparcie jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny numer : 22- 813 27 65.

Aktualnie poprzez pracę zdalną odbywają się planowe sesje indywidualne. O wznowieniu działań grupowych będziemy Państwa informować na bieżąco.

WEEKENDOWE MARATONY TRENINGOWE REALIZOWANE W RAMACH

PROGRAMU PONADPODSTAWOWEGO W ROKU 2022

- Duchowość (22 h) 14 i 15 oraz 21 i 22 styczeń 2022
(Pt. 16.00 – 20.00. Sob. 9.00-16.00)


- Zwiększanie zajęć sprawiających przyjemność (20h) 4, 5 i 6 luty 2022 r.
(Pt. 16.00 – 20.00. Sob. 9.00-17.00. Nd. 9.00-17.00)


- Powiedz stop negatywnemu myśleniu (12h) 4 i 5 marzec 2022 r.
(Pt. 16.00 – 20.00. Sob. 9.00-17.00)


- Poczucie własnej wartości (22 h ) 6 i 7 maj oraz 13 i 14 maj 2022
(Pt. 16.00 – 20.00. Sob. 9.00-16.00)


- Trening relaksacyjny (12h) 6 i 7 maj 2022 r.
(Pt. 16.00 – 20.00. Sob. 9.00-17.00)


- Spotkanie z krytykiem wewnętrznym (20h) 3, 4 i 5 czerwca 2022
(Pt. 16.00 – 20.00. Sob. 9.00-17.00. Nd. 9.00-17.00)


- Moje cele życiowe (12h) 2 i 3 wrzesień 2022 r.
(Pt. 16.00 – 20.00. Sob. 9.00-17.00)


- Trening zachowań konstruktywnych (20h) 9, 10 i 11 wrzesień 2022 r.
(Pt. 16.00 – 20.00. Sob. 9.00-17.00. Nd. 9.00-17.00)


- Radzenie sobie z lękiem (12h) 30 wrzesień i 1 październik 2022 r.
(Pt. 16.00 – 20.00. Sob. 9.00-17.00)

KWALIFIKACJE DO PROGRAMU PONADPODSTAWOWEGO ORAZ SESJE
PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU 

PONADPODSTAWOWEGO W ROKU 2022

Zofia Łukaszewska 
Poniedziałek 10.25 – 12.25
Środa 15.35 – 17.35


Katarzyna Janke 
Poniedziałek 15.35 – 16.35
Środa 15.35 – 16.35


Mariola Barańska 
Środa 10.25 – 12.25


Tomasz Woźniak 
Czwartek 15.35 – 18.35

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony