Zespół - Poradnia Petra


Terapeuci

Monika Czajka

Kierownik Poradni, Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Nr certyfikatu 1923). Ukończyła Zintegrowaną Szkołę Psychoterapii Uzależnień Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, posiadającym rekomendację The Milton H. Erickson Foundation INC (Phoenix, Arizona, USA) oraz akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w pracy profilaktycznej, konsultacyjnej i psychoterapeutycznej (indywidualnej i grupowej), które zdobywała w instytucjach zajmujących się pomocą osobom z problemem uzależnienia i ich rodzinom oraz m.in. w ramach oddziału Psychoterapii i Leczenia Nerwic Szpitala MSWiA w Katowicach (Śląskie Centrum Zwalczania Stresu Pourazowego). Od 1 lipca 2018 roku do 1 lipca 2024 roku związana była z Przychodnią nr 5 Centrum Odwykowego przy ul. Jagiellońskiej 34. Stale podnosi swój warsztat uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Sylwia Baling

Magister pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz szkolenie z zakresu terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi realizowane w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w SP ZOZ – Centrum Zdrowia Psychicznego w Sanoku oraz w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu Bielanach. Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji.

 

Paula Brzezińska

Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończyła Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego oraz Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, gdzie w 2023 roku uzyskała tytuł Certyfikowanego Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Uczestniczyła w warsztacie „Trening uważności jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu” oraz ukończyła kurs redukcji stresu w oparciu o rozwój uważności MBSR (Mindfulness–Based Stress Reduction). W ostatnim czasie wzięła udział również w szkoleniach zajmujących się diagnostyką wzorca przywiązania w oparciu o metodę AAI (Adult Attachment Interview).

 

Paweł Wądołkowski

Pedagog, absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Studiował w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, gdzie w 2011 roku zdobył tytuł Certyfikowanego Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ukończył również szkolenie w zakresie terapii behawioralno-poznawczej. Doświadczenie kliniczne zdobywał pracując w Ośrodku stacjonarnym w Lipiance, Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi w Zagórzu, Poradni Uzależnień ul. Dzielna  w Warszawie, Centrum Pomocy Społecznej Warszawa-Śródmieście oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 

Agnieszka Zań

Magister psychologii ze specjalnością rodzinną, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbywała staże w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Gdańsku oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Była wolontariuszką w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju. Obecnie w trakcie szkolenia języka migowego PJM w Polskim Związku Głuchych w Warszawie. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

 

Olga Szczesny

Pomagam z pasji. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psycholog, absolwent studium psychoterapii uzależnień w Fundacji Vis Salutis w Łodzi oraz społecznej psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu psychologii, coachingu, psychoterapii, uważności (i innych) robionych na przestrzeni ostatnich 15 lat. Przez 8 lat prowadziła własną działalność gospodarczą związaną z orzecznictwem, badaniami psychologicznymi zawodowymi oraz osobowości w zakresie posiadanego potencjału osobowości, wspieraniem klientów prywatnych oraz współpracą przy projekcie związanym z rozwojem osobowości. Doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty zdobywała w: Policyjnej Izbie Dziecka, Akademickim Centrum Psychoterapii przy SWPS, Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, Stowarzyszeniu Krokus z gm. Wiązowna, Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku oraz w ramach prowadzenia własnej działalności. Praktykuje własny rozwój osobisty od 2010 roku. Na historię swoich Pacjentów patrzę wielowymiarowo i korzystam z wielu podejść terapeutycznych, aby udzielić potrzebnej pomocy. Najczęściej korzystam z nurtu humanistycznego i poznawczo-behawioralnego.

  

Punkt Obsługi Pacjenta

 

Edyta Gnypek

Agata Siadaczka

 

 

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony