Deklaracja dostępności Centrum Odwykowego w Warszawie SPZOZ

Centrum Odwykowe w Warszawie SPZOZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Odwykowego w Warszawie SPZOZ.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Oskar Żeljazkow.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 501-231-181

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Danuta Leśniewska
 • Adres: Centrum Odwykowe w Warszawie SPZOZ
  Warszawa ul. Zgierska 18 A
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 870 03 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Jednostki organizacyjne Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego   

Zakładu Opieki Zdrowotnej:

 • Przychodnia nr 1 przy ul. Zgierskiej 18a w Warszawie (siedziba Zakładu)
  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  Dzienny Oddział Terapii od Substancji Psychoaktywnych
  Dyrekcja
  Administracja
 • Przychodnia nr 2 przy ul. Zakopiańskiej 33 w Warszawie
  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Innych niż Alkohol
 • Przychodnia nr 3 Al. Jerozolimskie 47 lok. 3 w Warszawie
  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
 • Przychodnia nr 4 przy ul. Wł. Łokietka 11 w Warszawie
  Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
 • Przychodnia nr 5 przy ul. Jagiellońskiej 34 w Warszawie, wejście III, piętro 5.
  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnością.

Do budynków prowadzą  2 wejścia, przy czym co najmniej 1 dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w windę lub podjazd. Rejestracja medyczna znajduje się na parterze budynku lub w pomieszczeniu, do którego doprowadzona jest platforma dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynków lub na poziomie, do którego doprowadzona jest platforma dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkami lub na wewnętrznym parkingu znajdują się co najmniej 2 miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Głusi  i słabosłyszący pacjenci SPZOZ Centrum Odwykowe mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas kontaktu z Punktem Obsługi Pacjenta, lekarzem  i terapeutą. Usługa jest dostępna przy wykorzystaniu tłumacza online :

Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed terminem wizyty (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony