Rada Społeczna

 

Rada Społeczna jest organem:

1) inicjującym i opiniodawczym Podmiotu Tworzącego;

2) doradczym Dyrektora.

Rada Społeczna działa na podstawie:

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654, z późn. zmianami) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
statutu SP ZOZ;
regulaminu jej działania.
 

W skład Rady Społecznej Centrum Odwykowego SP ZOZ wchodzą:

Pani Agnieszka Kempa – Przewodnicząca Rady Społecznej, przedstawicielka Prezydenta m. st. Warszawy
Pan Marek Borkowski – Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
Pani Dorota Marczyńska – Członkini Rady Społecznej, przedstawicielka Rady m. st. Warszawy
Pani Elżbieta Stawecka – Członkini Rady Społecznej, przedstawicielka Rady m. st. Warszawy

 

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony